Foto

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladets redaktion.

Vid bordet med pipa i munnen sitter herr Hedelin och mannen längst till höger är journalisten Ebbinghaus.