Foto

Hörnet Västerlånggatan och Mynttorget. Reklamtermometer för Wiberg & Co Klädeshandel visar -18 grader