Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Konstnärlig utsmyckning tunnelbanestation Hallonbergen

Konsten utförd av Elis Eriksson och Gösta Wallmark

Uppdaterad