Foto

Torsgatan 21, Bonnierhuset. Gatumiljö. (Bonnierhuset uppfördes 1946-49, av arkitekterna Ivar och Anders Tengbom)