Foto

Sockerbolagets arbetarbostäder vid Jägargatan