Foto

Socialdemokraternas traditionella första majdemonstration, gick från Humlegården till Gärdet