Foto

Vinterbild. Snöig gatumiljö där spårvagnslinje 9 tar sig fram