Foto
Fotograf: Forsén (SvD). Stockholms stadsmuseum

Observatorielunden. Barn leker och badar i plaskdammen

Uppdaterad