Foto
Fotograf: Heurlin, G. Stockholms stadsmuseum

Riksdagshuset på Helgeandsholmen. Fasad mot norr. Till höger den provisoriska gångbron "Råttfällan", nuvarande Riksbron.

Uppdaterad