Foto

Riksdagshuset på Helgeandsholmen. Fasad mot norr. Till höger den provisoriska gångbron "Råttfällan", nuvarande Riksbron.