Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Trafikledningscentral med TV-monitorer

Uppdaterad