Foto
Fotograf: Gullers, Peter (f. 1938). Spårvägsmuseet

Banarbete i tunnelbanan

Uppdaterad