Foto
Fotograf: Lantz, Gunnar. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 8, Grand Hotel. Damfrisörtävling i Spegelsalen

Uppdaterad