Tre kvinnor sitter bakom två skolbänkar. I bakgrunden sitter de andra eleverna som alla är män.
Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

Tre kvinnor som skall genomgå ny poliskurs

1908-1954 kunde kvinnor tjänstgöra som polissystrar, men de var inte fullvärdiga poliser med samma befogenheter som manliga kolleger. Till uppgifterna hörde bland annat att ta hand om kvinnor och barn som tagits till polisstationen, utföra visitering av kvinnor och hålla förhör med kvinnor vid brott av sexuell art. Polisyrket och utbildningen öppnade för båda könen 1954 och 1957 fick Stockholms sina första kvinnliga poliser på gatorna.

Uppdaterad