Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Fartyget Oihonnas vid Skeppsbron med passagerare och kapten Arne Höglund

Uppdaterad