Foto
Fotograf: Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Fartyget Oihonnas vid Skeppsbron med passagerare och kapten Arne Höglund

Uppdaterad