Foto

Student iklädd en Zebra vid Kungsholms läroverk. (Högre allmänna läroverket å Kungsholmen)