Foto
Fotograf: Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Porträtt av Otte Sköld, ny överintendent på Nationalmuseum

Uppdaterad