Foto

Livlandsgatan från Ålandsvägen mot väster i Enskede småstugeområde