Foto

Efter uppvaktning på slottet. Gustav V:s 85-årsdag, 16 juni 1943