Ett större propellerplan står parkerat på marken framför flygterminalen. Nedanför planet står ett tjugotal människor, en del kabinpersonal, mekaniker och civilklädda.
Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Ett brittiskt turbinmotordrivet flygplan, en Vickers Viscount, på Bromma flygplats

I början av 1950-talet log solen mest hela tiden över Bromma flygplats. Sveriges första egentliga flygplats till lands invigdes år 1936 och var den självklara knutpunkten för svenskt in- och utrikesflyg fram till år 1960 när Arlanda invigdes. Livligt trafikerad av flygplan från SAS och ett och annat utländskt plan, som här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad