Text
Författare: Regnér, Adolf (1786-1852). Stockholms stadsarkiv

Sofrosyne / ett blad för svenska fruntimmer

Detta är en av de första tidningarna i Sverige som vände sig till en kvinnlig kundkrets. Man publicerade noveller, gärna översatta "från fransyskan". Moderapporter från Paris var också ett återkommande inslag i tidningen. Men efter att ha skrivit om den ryktbara madame Krüdeners kärleksaffär med den ryske kejsaren blev utgivaren Adolf Regnér dömd till böter och tidningen lades ned.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad