Text
Författare: Dahlgren, Carl Fredric (1791-1844). Stockholms stadsarkiv

Kometen

Denna tidning gavs ut åren 1825-1827. Antal nummer per år var cirka 100 stycken. Utgivaren Carl Fredric Dahlgren var alltså en flitig tidningsskribent. Dessutom var han författare, både till böcker och till teaterpjäser. Han tillhörde den romantiska litteraturrörelsen. Tidningen innehåller nyheter, recensioner och skönlitteratur. Frakturstil.

Uppdaterad