Foto

Kvarteret Kastrullen 2-5 från Rånövägen i Åkeshovs småstugeområde.