Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ronninger, Herman (1895-1976). Stockholms stadsmuseum

En stereoautograf på Lantmäteristyrelsen

Uppdaterad