Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ronninger, Herman (1895-1976). Stadsmuseet i Stockholm

En stereoautograf på Lantmäteristyrelsen

Uppdaterad