Foto

Västra Trädgårdsgatan söderut

En av entréerna till modevaruhuset Sidenhuset till höger.
Reklamskylt för Blanche Teatern hänger över gatan.