Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Hamra gård (Separators försöksgård). I egenskap av lantbrukare och spekulant på mjölkningsmaskiner besökte Joséphine Baker (varietéartist) gården

Uppdaterad