Foto
Fotograf: Jarborg, Göran. Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av fotograf Pål-Nils Nilsson. (Nilsson fick Svenska Dagbladets fotografiska belöning för år 1955, på 1000 kr)

Uppdaterad