Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Journal för konster, moder och seder

Utgivaren av denna tidskrift skriver i företalet att han tror att den kommer att fylla ett tomrum på marknaden. De ämnen som tas upp har inget forum någon annanstans:

"Journalen är bestämd att innehålla:
1. Recensioner af utkomna böcker i de ämnen som innefattas under benämningen af Skön konst; samt historiska och andra skrifter, vilka i anseende till stilen kunna räknas till samma klass.
2. Smärre Afhandlingar i alla ämnen som icke äro strängt vetenskapliga eller politiska.
3. Berättelser, Sagor, Anekdoter o.s.v.
4. Poemer.
5. Granskningar och upplysningar i anseende till Teatern och de Sköna konsterna.
6. Moder. Hvarvid man får erinra att det gifves Moder icke blott i kläder, möbler o.s.v. utan även i sättet att tala, att tänka och i hundrade andra saker.
7. Seder. Hvilket ord här tagas i samma betydelse som det franska Moeurs. Denna Artikel torde således på visst sätt komma att Dagens Krönika."

Ps "Moeurs" betyder ungefär seder och bruk

Uppdaterad