Foto
Fotograf: Dahllöf. Spårvägsmuseet

Hållplats Kyrkogårdsvägen

Utsikt åt nordväst från Nynäsvägen. Fastigheten Skaftet 1 på Nynäsvägen 324 närmast till vänster. Bortom den byggnaden finns fastigheten Högaffeln 8, på andra sidan Stora Gungans väg eller Kyrkågårdsvägen som den hette 1924. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad