Foto
Fotograf: Forsén (SvD). Stadsmuseet i Stockholm

En flicka bär på en gran. 1942 kostade en normalgran 5 kronor och en bordsgran 1 krona

Uppdaterad