Foto

Södersjukhuset. Televisionspremiär. Sjukhusintendent Erland Lindström och radiostudiochef Peter Koschke introducerar premiärprogrammet för patienterna