Foto
Fotograf: Meyere de, Jan (1879-1950). Stadsmuseet i Stockholm

Porträtt av man, apotekare Jacobsson

Uppdaterad