En kvinna och en man står intill varandra
Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Mynttorget 2, Kanslihuset. Folkhushållningsdepartementets Generalsekreterare Gunnar Myrdal och Statsrådet Karin Kock

Uppdaterad