Foto

Karduansmakargatan 11B, Svenska Dagbladets sätteri. En man vid en sättmaskin