Foto
Fotograf: Gallén, Börje. Spårvägsmuseet

Station Slussen. Ombyggnad till tunnelbana. Motiv från plattformen

Uppdaterad