Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Utställning av Svenskt Tenn, arkitekt Josef Frank med en av sina stolar och Estrid Ericson, formgivare och grundare av Svenskt Tenn

Uppdaterad