Foto

Stadsgårdshamnen. Den finska båten Ålänningen