Foto

Skolavslutning. Lärarinna delar ut betyg i klassrummet. Enskedefältets skola