Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Bergsgatan 48. Lucka till isoleringscell

Uppdaterad