Foto

Johanneshovs isstadion, under uppbyggnad. (Invigd 4 november 1955, som en konstfrusen bandybana, vilket senare blev isstadion)