Foto
Fotograf: Gallén, Börje. Spårvägsmuseet

Skånegatan

Uppdaterad