Foto

Norrström. Arbetsvagn på spår över vattnet i samband med byggnation. I fonden Tegelbacken