Foto

Byggnation/rivning vid Hötorget. I bakgrunden gamla Hötorgshallen