Foto

Arbetet påbörjat för husbygge i kvarteret Kaffekannan 1 i Åkeshovs småstugeområde