Foto
Fotograf: Ahnlund Berg, Charlotte. Utbildningsförvaltningen

Kryddboden på Skansen

Bild från gården. Huset har legat på Skansen sedan 1935, före det låg huset på Bondegatan 50.

Uppdaterad