Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ericsson, Vimar. Stadsmuseet i Stockholm

Kvinnoföreningen Open Door-international, har mottagning på Grand Hotel. Föreningen verkar för samma arbetsmöjligheter och arbetsvillkor för kvinnor, gifta och ogifta, som för män

Uppdaterad