Foto

Rivning av kv. Grytgjutaren och Uppvaktaren, tunnelbanan anläggs. Kv. Grytgjutaren ger plats åt första höghuset. Nytt kvartersnamn blir kv. Beridarebanan