Foto

Slussen från Tyska kyrkans torn 15 mars 1949