Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

Kristalltorget och Kristallvägen 1, Solberga

Uppdaterad