Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stadsmuseet i Stockholm

Sällskapet Bellmans minne besöker Bellmansmuseum

Uppdaterad