Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Karlsson, Yngve. Stockholms stadsmuseum

Sällskapet Bellmans minne besöker Bellmansmuseum

Uppdaterad