Foto
Fotograf: Gallén, Börje. Spårvägsmuseet

Arbete med spårvägsspår på Skånegatan

Uppdaterad